flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Комунікаційна стратегія

Вишгородського районного суду Київської області на 2018 рік

 

Зміст

 1. Вступ.
 2. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду.
 3. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем, які потребують вирішення.
 4. Стан зв’язків з громадськістю суду.
 5. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії.
 6. Цільові аудиторії суду.
 7. Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями.
 8. План комунікаційних заходів суду на 2018 рік (внутрішня і зовнішня комунікація).
 9. Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності.

 

 1. Вступ

  Стратегія комунікаційної діяльності Вишгородського районного суду Київської області є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої  комунікації на регіональному рівні, включає в себе сукупність комунікативних засобів, методів, прийомів і технік покликаних  надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог з суспільством в інтересах забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності, правопорядку, здійснення об’єктивного і неупередженого правосуддя, заповнення інформаційного вакууму, що склався в сфері діяльності органів судової влади в Україні, а також за для формування позитивного іміджу судової системи України в суспільстві.

  Стратегія розроблена на основі Концепції комунікації судової влади України та Стратегії розвитку судової системи України на 2015 -2020 роки.

  Зміст і структура комунікаційної стратегії визначається цілями правосуддя та завданнями суду і ґрунтується на нормах Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», «Про забезпечення права на справедливий суд» та інших національних і міжнародних актах, що регулюють діяльність в цій сфері.

 

 1. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду

 

  Вишгородський районний суд Київської області має досвід здійснення внутрішньої і певний досвід зовнішньої комунікаційної діяльності. Це стало можливим завдяки регулярним проведенням зборів працівників апарату суду на чолі з керівником апарату (завідувачем секретаріату), головою суду та взяттям участі суддями та апаратом суду в семінарах, тренінгах та інформування громадськості про діяльність суду на офіційному веб-порталі «Судова  влада» - сторінці «Вишгородський районний суд Київської області», а також у соціальній мережі Facebook.

  На сьогоднішній день суд забезпечений автоматизованим циклом ведення діловодства та наявністю професійної команди суддів і працівників апарату суду, які надають якісні та професійні судові послуги громадянам, однак питання удосконалення надання судових послуг шляхом повного впровадження «Електронного суду» та оснащення приміщення, зокрема екраном з можливістю висвітлення списків справ призначених до розгляду, інфографіки стадій процесу, програмно-апаратним комплексом «Інформаційний кіоск» та поліпшенням умов приміщення суду для зручності учасників процесу та відвідувачів - має місце.

  У Вишгородському районному суді Київської області існує налагоджена система  обміну досвідом практики ведення судових засідань шляхом використанням режиму відеоконференсзв’язку та он-лайн трансляції судових засідань через YouTube канал «Судова влада України».

  У приміщенні суду наявні інформаційні стенди, на яких відвідувачі суду мають можливість ознайомитися з списками справ призначених до розгляду, реквізитами для сплати судового збору та штрафів, інформацією щодо прийомних годин, оголошеннями суду, тощо, однак останні потребують «он-лайн –удосконалення» так, як вони висвітлені в паперових варіаціях та вже не відповідають вимогам комунікації з сучасним суспільством.

  Вишгородський районний суд Київської області демонструє відкритість своєї роботи, веде епізодичну системну комунікаційної діяльності  у двох напрямках:

  Вишгородський районний суд Київської області не задіяний у міжнародних проектах по реформуванню та вдосконаленню організаційної структури роботи суду та апарату суду, однак суддівський корпус та апарат суду регулярно відвідують семінари та тренінги у цьому напряму з подальшим впровадженням набутих навичок в суді, за наявності необхідних інструментів такого впровадження. Крім того, Вишгородський районний суд спрямований на співпрацю та залучення до міжнародних проектів за виникненням такої можливості  чи наявністю пропозицій.

  Планування комунікаційних заходів ведеться судом з урахуванням виявлених протягом 2017 року аспектів, що потребують оновлення та удосконалення в напрямках зовнішньої та внутрішньої комунікації.

 

 1. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем, які потребують вирішення

 

  1) Стан споруди (зовнішній фасад будівлі та внутрішнє оснащення) Вишгородського районного суду Київської області придатне для здійснення якісного правосуддя. Однак, як і зовнішній фасад будівлі, так і внутрішнє оснащення приміщення потребують часткового ремонту. Зокрема, хол на другому поверсі, вбиральні та міжсходні приміщення не сприяють позитивному сприйняттю  суду його відвідувачами.

  Також, у зв’язку із зростанням кількості справ, які надходять до суду, кількість залів судових засідань – (три) - є недостатньою, в зв’язку з чим сповільнюється швидкість черговості розгляду справ.

  2) Для формування позитивного іміджу суду, підвищенню обізнаності щодо діяльності, покращення умов перебування в приміщенні суду та удосконалення надання судових послуг  - приміщення Вишгородського районного суду потребує належного оснащення, зокрема екраном з можливістю висвітлення списків справ призначених до розгляду, інфографіки стадій процесу та програмно-апаратним комплексом «Інформаційний кіоск».

  3) У Вишгородському районному суду Київської області налагоджена співпраця з  засобами масової інформації регіону, а саме з Газетою Вишгородської міської ради «Вишгород», в штаті суду функціонує уповноважений працівник щодо здійснення комунікаційної діяльності, на якого покладено виконання обов’язків прес-секретаря суду. Спілкування зі ЗМІ здійснюється через прес-релізи, повідомлення для преси, підготовку інтерв’ю керівництва і представників суду та інше. У суді потрібно вирішити питання про  обладнання міні прес-центру.

  4) Не сприяє налагодженню постійного зацікавленого діалогу суду з  громадськістю низький рівень загальної правової культури населення регіону. Це є однією з причин  невідповідних запитів до працівників суду, недовіри до діяльності суду, масових одноразових звернень до суду (соціальні виплати тощо), що створює дискомфортні умови перебування  у приміщенні як самих громадян, так і працівників суду.  Як наслідок – формується негативне ставлення до суду  загалом.

 

 1. Стан зв’язків з громадськістю суду

 

  Вишгородський районний суд має епізодичну співпрацю з місцевими (Газета Вишгородської міської ради «Вишгород») та регіональними представниками центральних ЗМІ (телеканали, газети, щодо висвітлення справ для широкого загалу, що мають підвищений суспільний інтерес та перебували в провадженні суду), забезпечення якої входить у повноваження помічника голови суду виконуючого обов’язки прес-секретаря суду.

  На виконання листа Вищої ради правосуддя від 06.09.2017 року № 16185/0/9-17 плановому висвітленню на сторінці суду та в соціальній мережі Facebook підлягають  питання організації роботи суду, правової просвіти, діяльності суддів, розгляду справ, які викликають підвищений суспільний інтерес (тощо). Також, постійному оновленню підлягають й матеріали попередньо оприлюднені на сторінці суду, веб-порталу «Судова влада України».

  Окрім того у напрямку безперешкодного доступу до суду зроблено наступне: організовано роботу трьох залів судових засідань, в тому числі з можливістю проведення відеоконференцзв’язку, однак така кількість залів є недостатньою з огляду на те, що штатна кількість суддів Вишгородського районного суду Київської області складає десять  осіб та обсяг справ усіх категорій, які розглядаються судом неспівмірні з функціонуючими залами; проведено ремонтні роботи в холі першого поверху, канцелярії та архіві суду для поліпшення умов відвідування учасниками процесу та функціонування апарату суду, як наслідок забезпечено можливість відвідувачам суду, шляхом організації куточків підготовки до подання матеріалів до суду. Для очікування виклику до зали судових засідань холи обладнані місцями очікування.

  З метою забезпечення доступу до здійснення правосуддя особам з обмеженими фізичними можливостями встановлено пандус.

 

 1. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії

 

  Мета комунікаційної стратегії Вишгородського районного суду Київської області –  формування довіри громадян до системи судочинства в Україні через довіру до роботи Вишгородського районного суду, як ланки системи і, загалом, підвищення авторитету судової влади в суспільстві.

 

  Основні цілі комунікаційної стратегії:

 

 1. Цільові аудиторії суду

 

  Згідно з цілями та актуальними проблемами Вишгородського районного суду Київської області, цільовими аудиторіями є:

  Внутрішні:

 

  Зовнішні:

 

  На даний час, попри вирішення актуальних питань комунікацій, для суду  пріоритетними на 2018 рік цільовими групами є групи, по відношенню до яких планується здійснюватись просвітницька робота:

 

 1. Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями

 

  Вибір каналів зв’язку із цільовою аудиторією сформований з урахуванням кожної окремої групи зазначеної у розділах «Комунікаційної стратегії Вишгородського районного суду Київської області на 2018 рік».

  Канали зв’язків з учасниками процесу, відвідувачами суду:

 

  Канали комунікації зі школярами - учнями старших класів, студентами (формування правової свідомості у молоді району):

 

  Канали комунікації зі ЗМІ та громадськими організаціями:

 

 

 1. План комунікаційних заходів Вишгородського районного суду

на 2018 рік

 

з\п

Назва заходу

Цільова аудиторія,

на яку направлений захід

Очікуваний результат

Орієнтовна дата проведення

Примітки

 

Внутрішня комунікація

1.

Створення/налагодження системи оперативного обміну інформацією працівників суду з професійних та інших питань діяльності суду та судової системи загалом

Судді та працівники апарату суду

Налагодження ефективної комунікаційної взаємодії,

вироблення спільних позицій з питань діяльності суду

Постійно

 

 

 

 

Голова суду, керівник апарату

2.

Організація і проведення навчання  з питань  спілкування  та взаємодії в колективі

Судді та працівники апарату суду

Формування навичок  ефективного спілкування та комунікаційної взаємодії

Протягом року

Голова суду, керівник апарату

3.

Проведення  тренінгу спілкування зі ЗМІ

Судді

Формування навичок спілкування зі ЗМІ

Протягом року

Голова суду, прес-секретар,

4.

Проведення спільних заходів з органами суддівського самоврядування

Судді, працівники апарату, керівники органів суддівського самоврядування

Налагодження ефективної комунікаційної взаємодії, вироблення спільних позицій з питань діяльності суду

Протягом року

Голова суду, керівник апарату

5.

Планове відвідання тренінгів, семінарів

Судді, працівники апарату, керівники органів суддівського самоврядування

Підвищення кваліфікації, обмін досвідом та вироблення спільних позицій з подальшим впровадженням

Протягом року

Голова суду, керівник апарату

6.

Проведення тренінгів щодо організаційних питань впровадження в суді  формування правової свідомості у молоді району

Судді та працівники апарату суду

Налагодження ефективної комунікаційної взаємодії, вироблення спільних позицій з питань впровадження в суді  просвітницьких заходів

Протягом року

Голова суду, керівник апарату,

прес-секретар,

7.

Виконання державними службовцями категорії «Б» та «В» планових завдань щодо ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності

Керівник апарату, заступник керівника апарату, секретарі суду, секретарі судових засідань та судові розпорядники

Підвищення рівня результативності виконання службової діяльності

Протягом року

Керівник апарату

 

 

 

Зовнішня комунікація

1.

Створення/оновлення інформації у всіх розділах сторінки суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України»

Громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації, школярі- учні  старших класів, студенти

Оперативне отримання  довідкової інформації про діяльність суду, інформування про справи, що мають підвищений суспільний інтерес.

Постійно

Керівник апарату прес-секретар

2.

Поширення новин на сторінці суду у соціальній мережі Facebook

Громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації, школярі – учні  старших класів, студенти

Оперативне отримання  довідкової інформації про діяльність суду

Постійно

Прес-секретар

3.

Створення сторінки суду в соціальній мережі Twitter

Громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації, школярі – учні старших класів, студенти, всі бажаючі

Формування позитивного іміджу суду, покращення обізнаності щодо діяльності судової системи, оперативне отримання  довідкової інформації про діяльність суду

Протягом року

Прес-секретар

4.

Розробка та підготовка інфографіки стадій здійснення судочинства

Громадяни, представники ЗМІ, громадські організації, школярі – учні старших класів, студенти

Формування позитивного іміджу суду, покращення обізнаності щодо діяльності судової системи («онлайн-варіації»)

Протягом року

Керівник апарату, прес-секретар

5.

Оформлення/ оновлення інформаційних стендів у приміщенні суду, «он-лайн –удосконалення»

Громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації і всі бажаючі

Оперативне отримання  довідкової інформації про діяльність суду, перехід такого висвітлення з паперових варіацій в «онлайн-варіації»

Протягом року

Керівник апарату, прес-секретар

6.

Організація  інтерв’ю суддів з актуальних питань

Громадяни району, представники ЗМІ, громадські організації і всі бажаючі

Інформування про роботу суду. Підвищення авторитету суду,

підвищення рівня довіри громадян до роботи суду, презентація суду як відкритої установи

Протягом року

Голова суду, судді, керівник апарату, прес-секретар

7.

Проведення опитування учасників процесу за допомогою КГЗ (карток громадського звітування) на базі СОРС

Учасники процесу

Аналіз роботи суду, виявлення можливих проблем у функціонуванні суду, покращення доступу громадян до правосуддя

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

Керівник апарату, прес-секретар,

відповідальні  працівники за наказом про проведення опитування – консультант з опитування

8.

Проведення он-лайн опитування громадян - відвідувачів суду щодо якості та ефективності роботи суду за допомогою Google Форми

Громадяни - відвідувачі суду, учасники процесу

Аналіз роботи суду, виявлення можливих проблем у функціонуванні суду, покращення доступу громадян до правосуддя

Протягом року

Керівник апарату, прес-секретар

9.

Моніторинг матеріалів у ЗМІ, які стосуються діяльності суду,   при необхідності, організація оперативного реагування на  них

Цільові аудиторії (за результатами моніторингу)

Оперативне реагування покращує сприймання громадянами роботи суду, підвищує довіру до роботи суду.

Постійно

Голова суду, прес-секретар

10.

Проведення «Дня відкритих дверей»

Громадяни району, представники ЗМІ, громадські організації, школярі - учні старших класів, студенти і всі бажаючі

Надання інформації про діяльність суду, підвищення довіри до роботи суду

Протягом року

Керівник апарату, прес-секретар

11.

Висвітлення у ЗМІ заходів, які проводяться в суді

Громадяни регіону, громадські організації, школярі – учні старших класів, студенти, інші цільові аудиторії

Інформування про роботу суду, демонстрація відкритості діяльності, формування позитивного іміджу суду, підвищення довіри громадян до правосуддя

Протягом року

Керівник апарату, прес-секретар

12.

Проведення екскурсій судом, знайомство

Школярі-учні старших класів, студенти

Формування правової свідомості у молоді району, покращення обізнаності щодо діяльності судової системи, популяризація роботи суду та підвищення рівня суспільної довіри до суду

Протягом року

Голова суду, судді, керівник апарату, прес-секретар

13.

Проходження студентами вищих навчальних закладів практики у суді

Студенти юридичних спеціальностей

Популяризація роботи в суді, підвищення рівня професії юриста, формування правової свідомості у молоді

 

 

Протягом року

Голова суду, керівник апарату

 

 1. Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності

 

 

Моніторинг  результатів комунікаційної діяльності: