flag Судова влада України

Історична довідка

Історична довідка

Вишгородського районного суду Київської області

 

   Історія судочинства Київщини тісно пов’язана з історією Української держави. Протягом століть судова система України зазнала багатьох реформувань. Мережа судів була надзвичайно розгалуженою. Так, зокрема діяли великокняжі, комісарські, асесорські, маршальські, домініальні, громадські, земські, копні та духовні суди. Процес мав позовний (звинувачувальний) характер.

   21 травня 1973 року у відповідності до наказу начальника відділу юстиції Київського обласного виконавчого комітету № 124 та у зв’язку з організацією Вишгородського району Київської області (Вишгородський район було утворено 12 квітня 1973 року з центром в м. Вишгород. До складу району увійшли землі Києво-Святошинського та Іванківського районів Київської області), був створений Вишгородський районний народний суд.

   Відповідно до Примірного положення про районний народний суд, судова діяльність складалась:

-  з розгляду і вирішення в судових засіданнях цивільних справ зі спорів, які торкались прав та інтересів громадян, державних підприємств, установ, колгоспів, кооперативних та інших громадських організацій;

-  з розгляду в судових засіданнях кримінальних справ та застосування встановлених законом мір покарання до осіб, визнаних винними в скоєнні злочину, або виправдання невинних.

   На сьогодні ж місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах), до яких входить і Вишгородський районний суд Київської області.

   За частинами 1 та 2 статті 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 02 червня 2016 року Вишгородський районний суд Київської області є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом, який розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.