flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Роз'яснення

щодо повернення коштів, помилково сплачених на рахунок, визначений для сплати судового збору, без подальшого  звернення   до   суду   і, відповідно,  відсутності  підстав  для  ухвалення  судового  рішення  з  повернення судового збору.

 Особа, яка бажає повернути грошові кошти, що були помилково сплачені на рахунок, визначений для сплати судового збору, повинна вчинити наступні дії:

  1. Необхідно звернутися із заявою до суду (Додаток 1), на рахунок якого були помилково сплачені кошти (Додаток 2), та надати оригінал платіжного документа (або копію), що підтверджує їх сплату.
  2. Суд перевіряє факт зарахування коштів на рахунок, визначений для сплати судового збору, та факт того, що заявник дійсно з позовною заявою до суду не звертався. За результатами проведеної перевірки заявникові надається відповідне подання.
  3. Після отримання подання, заявнику необхідно подати до органу казначейського обслуговування, де відкрито рахунок, на який помилково зараховані кошти заявника, подання суду, платіжний документ та заяву про повернення коштів з бюджету, в якому вказати спосіб повернення коштів. В зазначеному випадку, орган Державної казначейської служби України здійснює повернення коштів з рахунків визначених для сплати судового збору в порядку, передбаченому наказом Державної казначейської служби України від 03.09.2013 року № 787.  

Додаток 1

                                    Вишгородський районний суд

               Київської області 

Від кого:

ПІП заявника або назва організації,

адреса, ідентифікаційний код або

 код ЄДРПОУ

  

ЗАЯВА 

    Прошу видати подання на повернення помилково (надміру) перерахованих коштів від сплати судового збору за розгляд справи у суді,  які були зараховані на платіжний рахунок Вишгородського районного суду Київської області № 31215206700243,  згідно платіжного доручення (квитанції або ін. платіжного документа) №________від_______року .

 

            Додатки: копія платіжного доручення,

                            копія паспорту або копія ідентифікаційного коду,

                            довіреність (за наявності).

 

 

 

Дата                                                                                               Підпис                                         

           

 Додаток 2

 

Вишгородський районний суд Київської області

31215206700243 

 

Використовувались наступні нормативно-правові документи: 

Наказ Міністерства фінансів України від 19.09.2016 № 827 «Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 "Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів"

Постанова Кабінету Міністрів України  від 16.02 2011 № 106 "Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету"