Задати питання
flag Судова влада України

У зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт у Дата-Центрі, можливі тимчасові складнощі у роботі з сайтом

Вишгородським районним судом Київської області узагальнено практику розгляду справ про адміністративні правопорушення з підстав керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння

16 червня 2017, 15:50

Узагальнення практики розгляду Вишгородським районним судом Київської області справ про адміністративне правопорушення з підстав керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції за 2016 рік

Дане узагальнення проведене на виконання плану роботи суду на 2017 рік, мета якого полягає в аналізі показників надходження до суду адміністративних правопорушень за ст. 130 КУпАП, результатів їх розгляду, виявлення проблемних питань, які виникали у суду при розгляді даної категорії адміністративних правопорушень, з урахуванням належності оформлення протоколів працівниками поліції, та аналізу дотримання працівниками поліції Інструкцій та норм КУпАП.

При надходженні адміністративного матеріалу до суду, останній підлягав перевірці на відповідність вимогам ст. ст. 256, 278 КУпАП. Згідно п.9 ч.2 Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України 01.12.2015 року №1496/27941, при складанні протоколу про адміністративне правопорушення в ньому зазначаються, зокрема: у графі «місце складання протоколу» - населений пункт або географічна точка; у графі «посада, найменування органу поліції, звання, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол» - прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка склала протокол (повністю, без скорочень); у графі «склав цей протокол про те, що громадянин(ка)» - прізвище, ім’я та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (повністю, без скорочень); у графі «назва документа, серія, №, ким і коли виданий» - документ, що посвідчує особу (серія, номер паспорта, дата видачі і назва органу, що його видав, або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток тощо), дата видачі і найменування органу (установи, підприємства, організації), що його видав(ла)); у графі «чи притягався(лася) до адміністративної відповідальності» - інформація щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності впродовж року (за наявності); у графі «дата, час, місце вчинення і суть учиненого адміністративного правопорушення» - суть адміністративного правопорушення (повинна точно відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у статті КУпАП, за якою складено протокол); у графі «до протоколу додається» - пояснення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, викладені на окремому аркуші, рапорти посадових осіб органів поліції, довідки, акти тощо (у разі складення).

Відповідно до роз’яснень викладених в п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України № 14 від 23.12.2005 року «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» є правильною практика тих судів, які вмотивованими постановами повертають протоколи про адміністративні правопорушення, які складені без додержання вимог ст. 256 КУпАП, відповідному правоохоронному органу для належного оформлення. Відтак, з аналізу ухвалених постанов вбачаються випадки повернення справ на дооформлення з підстав не зазначення місця проживання правопорушника, чи зазначення некоректної адреси та номера телефону останнього. Вказані невідповідності в протоколах супроводжувались неможливістю суду викликати осіб, щодо яких його складено в судові засідання.

Так постановою від 21.01.2016 року, суд направив для належного оформлення протокол серії АП1 за № 380739 від 22.10.2015 року складений стосовно Особи за ч. 1 ст. 130 КУпАП, з підстав повернення на адресу суду конверту з судовою повісткою на ім’я Особи за закінченням терміну зберігання, та з підстав не коректного зазначення номера телефону правопорушника на які судом направлялись sms повідомлення (адміністративний матеріал № 363/4934/15-п). Вказані підстави повернення для належного оформлення протоколів вбачаються й в справі № 363/4059/16-п.

В справі № 363/4012/15-п суд, 13.01.2016 року повернув протокол відносно Особи на дооформлення, з підстав не проживання останнього за адресою зазначеною в протоколі, з зобов’язанням відділу поліції надати підтверджуючі документи такого місця проживання. Аналогічні підстави повернення протоколів на дооформлення виявлено й справах № 363/2848/15-п та № 363/345/16-п.

Однією з підстав повернення протоколу, для належного оформлення слугувала неможливість виклику в судове засідання Особи з підстав некоректності зазначення в протоколі номера мобільного телефону правопорушника, що унеможливило суд повідомити Особу про час та дату слухання справи так, як поштові повідомлення повертались за терміном зберігання (справа № 363/1976/16-п).

За змістом вимог ст. 266 КУпАП встановлено порядок огляду на стан сп'яніння. Огляд особи проводиться у закладі охорони здоров'я лише у двох випадках: у разі незгоди водія на проведення огляду на стан сп'яніння працівниками поліції з використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами. Відтак, у разі відсутності будь-яких доказів проведення чи намагання проведення працівниками поліції огляду водія на стан алкогольного сп'яніння за допомогою спеціальних технічних засобів чи в медичному закладі, протокол автоматично підлягає визнанню недійсним, з підстав відсутності належних доказів такого складання.

Так, однією з ряду причин повернення протоколів для належного оформлення слугувало не дотримання вказаних вимог працівниками поліції, зокрема в адміністративних матеріалах № 363/3723/16-п, № 363/3728/16-п, № 363/3799/16-п.

У справі про адміністративне правопорушення № 363/3450/16-п судом виявлено відсутність акту огляду на стан алкогольного сп’яніння Особи, щодо якої складено протокол, в зв’язку з чим суд не в змозі був правильно перевірити викладені в протоколі обставини. За таких умов було неможливо встановити, що протокол складено з дотриманням вимог законодавства, а огляд Особи на стан сп’яніння проводився з дотриманням інструкції з експлуатації спеціального технічного засобу «Драгер». При цьому суд в постанові від 23.12.2016 року зазначав, що за відсутності згаданого вище акту не можна переконатися, чи погодилася Особа з результатами такого огляду на місці зупинки транспортного засобу та чи належало останнього доставити до закладу охорони здоров’я для огляду на стан сп’яніння в порядку розділу ІІІ Інструкції №1452/735, коли в справі були відсутні дані про направлення водія для проходження такого огляду.

У супереч вимогам ст. ст. 36, 254-257 КУпАП, Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді від 17.12.2013 року № 173 виявлено випадки надіслання до суду кілька протоколів про адміністративне правопорушення на різних осіб з єдиним супровідним листом та єдиними додатками до матеріалів. Крім того, наявні випадки коли додані документи були нечитабельними та належним чином незавірені. Суд при виявлені вказаних порушень в постановах наголошував на не передбачення законом підстав об’єднання в одне провадження матеріалів складених щодо різних осіб, та в ситуаціях з неналежним долученням додатків на перешкоджання правильності вирішення питань про притягнення осіб до адміністративної відповідальності, в зв’язку з чим матеріали також направлялись на дооформлення (№ 363/4527/16-п, № 363/4529/16-п, № 363/4530/16-п).

При направленні адміністративного матеріалу на дооформлення № 363/1646/16-п, суд в описовій частині встановив відсутність зокрема прізвища водія, а в справі № 363/1/16-п - зазначення в протоколі прізвище водія яке не відповідало доданим до протоколу додаткам. З постанови про направлення на дооформлення адміністративного матеріалу № 363/1330/16-п вбачається не зазначення в протоколі частини статті за якою особа притягувалась до адміністративної відповідальності. В адміністративному матеріалі № 363/2665/16-п суд виявляв факт відсутності встановлення обставин адміністративного правопорушення та часу його вчинення. Так у вказаній справі, постановою від 18.07.2016 року суд повернув протоколи на належне оформлення з причин не встановлення обставин адміністративного правопорушення, передбаченого ч.4 ст.130 та ст.124 КУпАП, за яких сталась дорожньо-транспортна пригода 01.05.2016 року на автодорозі Київ-Овруч 20 км. між автомобілем «SMART» під керуванням Особи 1 та автомобілем «VOLKSWAGEN» під керуванням Особи 2, не зазначенням часу вчинення адміністративного правопорушення за ч.4 ст.130 та ст.124 КУпАП, що також не відповідало вимогам ст.256 КУпАП та п.9 ч.2 Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України 01.12.2015 року №1496/27941.

Виявлено й випадки повернення адміністративних матеріалів на дооформлення з підстав не зазначення в протоколі місця вчинення адміністративного правопорушення в справах № 363/2581/16-п, № 363/2741/16-п та № 363/2742/16-п.

Узагальненням виявлено найбільш розповсюджену проблематику при складані протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, що заключається у відсутності письмових показів свідків, або їх викладення у формі друкованого бланку із заздалегідь зазначеними обставинами події, чи ж внесенням особистих пояснень особи щодо якої було складено протокол та адреси свідків після того як протокол був підписаний (адміністративний матеріал № 363/4216/16-п).

Протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП був повернутий судом на дооформлення постановою від 14.07.2016 року. З якої вбачається, що в матеріалах справи були відсутні зокрема пояснення свідків, що призвело до порушення уповноваженими особами поліції ст. 256 КУпАП та позбавило суд можливості прийняти законне та обґрунтоване рішення (справа № 363/1976/16-п). У справі № 363/4743/16-п вбачаються також повернення протоколу на дооформлення з підстав не долучення до матеріалів показів свідків. Так, з постанови суду від 08.09.2016 року випливає, що пояснення свідків доданих до протоколу були викладені у формі друкованого бланку, що не містили власних, вільних пояснень. Зміст самих свідчень було складено заздалегідь до події. Повні анкетні дані свідків (число, місяць та рік народження) в справі також були відсутні, що випливає з (справа № 363/3246/16-п). Аналогічні ситуаційні порушення виявлені й в справах про адміністративне правопорушення №363/3448/16-п, № 363/3716/16-п, № 363/4373/16-п та № 363/3727/16-п.

У справі № 363/4216/16-п, постановою від 30.11.2016 року суд направив протокол на належне оформлення з підстав вбачання розбіжностей в копії протоколу про адміністративне правопорушення, яку надав до суду Особа, з протоколом про адміністративне правопорушення, який надійшов до суду, а саме внесення додаткових записів після того, як протокол підписано Особою - особисті пояснення Особи та адреси свідків.

Діючим КУпАП не встановлено ні обмежень щодо повторності направлення адміністративних матеріалів на дооформлення ні відповідальності уповноважених органів щодо неналежності такого оформлення. В період саме 2016 року адміністративні матеріали № 363/1/16-п, № 363/345/16-п, № 363/1976/16-п, № 363/2665/16-п, № 363/4012/15-п, № 363/2848/15-п та № 363/1330/16-п направлялись до відділу поліції по декілька разів на повторне дооформлення, в зв’язку з не виконанням постанов суду про належність оформлення останніх, а в деяких випадках усунення недоліків впроваджувалось не в повній мірі, що супроводжувалось порушенням строків розгляду справ встановлених ч. 2 ст. 38 КУпАП.

Відповідно до ст. 23 КУпАП, адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Відповідно до ст. 24 КУпАП стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом та іншими законами України.

З аналізу постанов суду про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу вбачається, що суд при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, дані про особу, яка притягується до адміністративної відповідальності, наслідки вчиненого ним правопорушення, ступінь його вини, відсутність обтяжуючих та пом'якшуючих обставин вчинення правопорушення.

При обранні виду стягнення суд керувався доводами щодо міри достатності виду адміністративного стягнення та обране вважав необхідним і достатнім для виховання особи правопорушника. В період визначений узагальненням, суд розглядав адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП за визначеними санкціями статті, а з 27.07.2017 року з урахуванням внесених змін.

Аналізом протоколів про вчинення адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП встановлено, що 97 % випадків особи перебували в стані алкогольного сп’яніння, а в 3% випадків в стані наркотичного сп’яніння. Відповідно до вимог п.п. 1 п. 3 та п. 4 «Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду», затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 17.12.2008 року № 1103, огляд проводиться уповноваженими працівниками поліції на місці зупинки транспортного засобу з використанням спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ і Державтостандартом.

Огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться у присутності двох свідків, однак виявлено випадки різнення показів свідків щодо факту перебування при проведенні такого огляду. Пунктами 6 – 8 вказаного Порядку водій транспортного засобу що відмовився від проведення огляду на місці зупинки транспортного засобу або висловив незгоду з його результатами, направляється уповноваженою особою Державтоінспекції для проведення огляду відповідного закладу охорони здоров’я.

Так з постанов суду ухвалених протягом 2016 року з результатами визнання осіб винними за ч. 1 ст. 130 КУпАП вбачається, що 44% водіїв відмовилися від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння. Крім того, з ухвалених постанов суду за ч. 1 ст. 130 КУпАП вбачається, що лише 5% осіб не визнавали свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення.